KIRKÉ

 Naše první fenka Kirké narozená 5.2 2008.

Výška: 23 cm

Šikmá délka trupu: 28 cm

Obvod hrudníku: 31 cm 

Váha:2,45 kg

Bonitační kód EXOTIC KLUB:

1-0-0-0-0-1-0-0-0-0

FOTOGALERIE

>RODIČE<

Výstavní ocenění:-19.10.2008 získala na Národní výstavě v Brně známku
                                     VELMI NADĚJNÁ 1.Posuzovala Olga Dolejšová.
                                  -8.2.2009 získalana Mezinárodní výstavě v Brně ve třídě
                                   mladých známku VÝBORNÁ.Posuzovala Božena Ovesná.
                                  -26.4.2009 získala na Mezinárodní výstavě v Českých Budě-
                                   jovicích získala ve třídě mladých známku výborná.Posuzova-
                                   la Olga Dolejšová.
                                  -18.10.2009 získala na Národní výstavě v Brně získala v    
                                   mezitřídě známku výborná 3.Posuzoval Leoš Jančík.
                                  -1.11.2009 získala na Klubové výstavě EXOTIC CLUB oceně-
                                   ní V1,CAC,KV,ČKCH.Posuzovala Olga Dolejšová.